งาน HR เป็นหน้าที่ของใคร ?

Last updated: Jun 9, 2020  |  155 จำนวนผู้เข้าชม  |  Compensation HRD Recruitment HR Analytics PMS & KPIs / OKRs

งาน HR เป็นหน้าที่ของใคร ?

งาน HR เป็นหน้าที่ของใคร ?

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล
9 มิถุนายน 2563


คำถามพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ได้ยินอยู่เสมอ ก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ของใคร เป็นหน้าที่ของฝ่ายไหน ซึ่งผมก็ตอบอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่ของนักบริหารทุกคน ที่มีหน้าที่ต้องดูแลบุคลากร แต่บังเอิญว่าเรามีหน่วยงาน HR  เป็นฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายบุคคล จึงทำให้เข้าใจผิด คิดว่า การบริหารคน เป็นภาระของฝ่ายบุคคลเท่านั้น

ถ้าอย่างนั้น บริษัทของเรา มีฝ่าย HR ไว้ทำไม ?

เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ผมได้ทำแผนภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงมิติต่างๆ ของการบริหารบุคลากร ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า เรื่องอะไรที่เป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่าย HR และเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของฝ่าย HR และผุ้บริหารฝ่ายอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับฝ่าย HR เพียงแต่มีบทบาท หน้าที่แตกต่างกัน  โดยสรุปได้ดังแผนภาพครับ


Powered by MakeWebEasy.com