ฟรี !! กลยุทธ์การ Implement PDPA เพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( 21 ธ.ค.64 )

ฟรี !! กลยุทธ์การ Implement PDPA เพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( 21 ธ.ค.64 )
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ฟรี ส่งท้ายปี
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
"กลยุทธ์การ Implement PDPA เพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
เข้าในหลักการและขั้นตอนสำคัญๆ ที่ต้องปฏิบัติ เช่น การทำ Data Inventory , การให้ความยินยอม , การประเมินความเสี่ยง , การจัดทำนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง , มาตรการป้องกันความปลอดภัยด้าน Information Security
 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรท่าน ให้ทันการบังคับใช้กฏหมายอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 มิ.ย.2565
 
หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
สนใจสมัคร Online มาเรียนรู้ร่วมกันได้เลยครับ