บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด

  
ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร และให้บริการฝึกอบรม
We Are Your  Practical HR consultantcy to Drive Your Business & People Performance 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็น "บริษัทจำกัด" ในปี 2547 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงการฝึกอบรมให้ควมรู้ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรแก่บุคลากรและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงกับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาองค์กรของไทยให้มีศัยภาพที่แข่งขันได้โดยการสร้างสรรค์วิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละองค์กร


We are Your Practical HR Performance Consultancy 

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล
ดร.อุทัย  สวนกูล
ดร.วชิระ ชนะบุตร
อ.กังวาน  พงศาสนองกุล

 

 

หลักสูตรเด่น Hot Course สำหรับ HR ยุค Digital  

  1. HR Analytics & Data Mining  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล
  2. Digital PMS การจัดการผลการปฏิบัติงาน KPI&OKRs ยุคดิจิตอล
  3. HR Visualization เพื่อการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาขีพ
  4. Basic Statistics  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักบริหารงานบุคคล

 

บางส่วนของลูกค้าเรา 

 

ติดต่อเรา

บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด 

496-502  อีลิตออฟฟิส  ชั้น 10  อาคารอมรินทร์พลาซ่า 

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330   

Email : Service@thaihrm.com 

โทร  :  082-326-4597 , 086-480-9346

 


Powered by MakeWebEasy.com