ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด
ที่อยู่
496-502 อีลิท ออฟฟิส อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 10 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์
0-2305-6840
เบอร์มือถือ
086-480-9346 คุณยุพาภรณ์
เบอร์แฟ็กซ์
0-2256-9900
อีเมล์
Service@thaihrm.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/thaihrm
 แผนที่