หลักสูตร Public Course

รับฟรีหนังสือ KPI&PMS สำหรับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการจัดการผลการปฏิบัติงาน KPI&PMS และโครงสร้างเงินเดือน 18-21 ก.ย.60

รับฟรีหนังสือ KPI&PMS สำหรับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการจัดการผลการปฏิบัติงาน KPI&PMS และโครงสร้างเงินเดือน 18-21 ก.ย.60

แจกฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 18-21 ก.ย. นี้

Workshop เทคนิคการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน KPI&PMS และโครงสร้างเงินเดือน 18-21 ก.ย.60

Workshop เทคนิคการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน KPI&PMS และโครงสร้างเงินเดือน 18-21 ก.ย.60

เรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบ (Total PMS) ตั้งแต่การกำหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล และการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน สอนโดยทีมที่ปรึกษาที่เคยทำจริง

Workshop : KPI&PMS และการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

Workshop : KPI&PMS และการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน