หลักสูตรฝึกอบรม

แนะนำหนังสือ KPI&PMS

แนะนำหนังสือ KPI&PMS

หนังสือที่รวบรวมประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการให้คำปรึกษาเรื่อง KPI ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

Workshop ฉบับจับมือทำ : เทคนิคการทำระบบ KPI ให้ Work รุ่นที่ 12 (16-17 ส.ค.61)

Workshop ฉบับจับมือทำ : เทคนิคการทำระบบ KPI ให้ Work รุ่นที่ 12 (16-17 ส.ค.61)

เรียนรู้วิธีการในการกำหนด KPI ระดับองค์กร ฝ่าย บุคคลให้เชื่อมโยงสนับสนุนกัน การคิดคะแนน การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล

In-House Course # เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NLP (Neuro Linguistics Programming)

In-House Course # เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NLP (Neuro Linguistics Programming)

เรียนรู้การประยุกต์ใช้ NLP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร