KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 
Piyawat@thaihrm.com

บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรโดยทั่วไปใช้ในการติดประกาศข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ แต่โดยทั่วไปบอร์ดประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมักจะไม่เป็นที่สนใจของพนักงาน ทำให้การกระจายข่าวสารไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ ซึ่งหลายครั้งเรามักจะโทษว่าพนักงานไม่สนใจอ่านบอร์ด แต่ต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวน่าจะมาจากฝ่ายที่รับผิดชอบคือ HR นั่นเอง ที่จะต้องหาวิธีการทำให้พนักงานสนใจบอร์ดที่ตนดูแล ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่ามีเทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้บอร์ดของบริษัทเป็นที่สนใจของพนักงาน ดังนี้

1. กำหนดหัวเรื่องที่จะติดประกาศ ว่าบอร์ดของเราจะมีเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการแบ่งเป็นเรื่องต่างๆ เช่น ประกาศบริษัท , กิจกรรมภายในบริษัท , อุบัติเหตุจากการทำงาน , แนะนำพนักงานใหม่ , ผลประกวดกิจกรรม 5ส เป็นต้น ทั้งนี้หัวเรื่องต่างๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร

2. การแบ่งพื้นที่บนบอร์ด ควรจัดแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่ามุมไหนเป็นเรื่องอะไร ไม่ควรติดเอกสารปนเปกันไปซึ่งจะทำให้รกสายตาและสับสน ทั้งนี้การแบ่งพื้นที่บอร์ดดังกล่าวอาจทำเส้นแบ่งและมีป้ายเล็กๆ ปิดไว้ให้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ปิดประกาศเรื่องอะไร

3. สถานที่ติดตั้งบอร์ด ควรจะเป็นจุดที่พนักงานเดินผ่านสัญจรไปมาเป็นประจำ เช่นทางเดินไปโรงอาหาร บริเวณที่ติตถตั้งเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน บริเวณหน้าห้องพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้จำนวนบอร์ดก็ควรมีให้เหมาะสมกับจำนวนพนักงานและสภาพพื้นที่ภายในแต่ละบริษัท

4. เอกสารที่ติดประกาศ ไม่ควรเน้นเฉพาะเอกสารที่เป็นตัวหนังสือ เพราะจะทำให้ไม่น่าสนใจ ถ้าเป็นไปได้ควรมีการติดภาพประกอบ เพื่อให้เรื่องราวที่จะสื่อมีสีสรรที่น่าสนใจ

5. กำหนดเวลาการติดเอกสารแต่ละประเภทให้ชัดเจน ควรมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ควรกำหนดว่าเอกสารประเภทใด จะติดนานเท่าไร และมีการทำบัญชีควบคุมเพื่อปรับเปลี่ยนเอกสารตามที่กำหนด

6. ทำให้มีการสื่อสาร 2 ทางกับพนักงาน เช่นอาจมีการให้ร่วมสนุกโดยการตอบคำถามชิงรางวัลและมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนบอร์ดเป็นประจำทุกเดือน ก็จะทำให้พนักงานติดตามบอร์ดเป็นประจำ

7. ภาษาของเอกสารที่ปิดประกาศควรเป็นภาษาของผู้อ่าน ไม่ควรนำเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศหรือเอกสารที่เขียนโดยภาษากฎหมาย หรือภาษาที่เป็นทางการมาปิดประกาศ เพราะอาจทำให้พนักงานไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด

เทคนิคในการจัดบอร์ดง่ายๆ อย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทเป็นแหล่งกระจายข่าวสารที่ได้ประโยชน์ตามที่มุ่งหวังอย่างแท้จริง

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

บริหารคน บริหารอะไร ?

บริหารคน บริหารอะไร ?

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

งาน Payroll คืออะไร

งาน Payroll คืออะไร

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา