รับฟรีหนังสือ KPI&PMS สำหรับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการจัดการผลการปฏิบัติงาน KPI&PMS และโครงสร้างเงินเดือน 18-21 ก.ย.60

 Workshop เทคนิคการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน KPI&PMS และโครงสร้างเงินเดือน  กย. 2560


 17-18 กค. เรียนรู้การเชื่อมโยงระบบ HR เข้ากับทิศทางธุรกิจ โดยระบบจัดการผลการปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบ  

- จะกำหนด KPI พนักงาน อย่างไรให้สอดคล้องกับ KPI องค์กร
- จะกำหนดค่าเป้าหมาย วิธีคิดคะแนน  KPI อย่างไรให้ชัดเจน
- จะติดตาม รายงานผล KPI ต่อผู้บริหารและปรับแผนอย่างไร
- ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้ KPI บรรลุเป้าหมาย 
- การโค้ชคืออะไร หัวหน้าต้องโค้ชอย่างไร เพื่อให้ KPI บรรลุเป้า - ประเมินผล KPI แล้ว จะนำมาใช้ในการให้โบนัส ปรับเงินเดือนอย่างไรให้ยุติธรรม ไม่ต้องกำหนดโควต้า แต่งบไม่บานปลาย 
- ข้อควรระวังในการทำระบบ KPI&PMS ทำไมบางองค์กรจึงทำได้สำเร็จ แต่บางองค์กรทำแล้วยิ่งเกิดปัญหา 
 
19-20 กค. เรียนรู้ด้าน Performance Reward เน้นการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ เช่น
   - โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร มีกี่ประเภท ใช้เพื่ออะไร
   - การประเมินค่างานคืออะไร ทำอย่างไรให้ได้ผลชัดเจน 
 -  ระดับงาน โครงสร้างตำแหน่ง คืออะไร มีที่มาอย่างไร
 -  รายงานสำรวจค่าจ้างใช้อย่างไร ค่า Min-Max,Rang Spread ,Overlap ของกระบอกเงินเดือนคำนวณอย่างไร   
-   จะปรับเงินเดือนพนักงานปัจจุบันเข้าโครงสร้างเงินเดือนใหม่อย่างไร จะคิดค่าจ้างพนักงานใหม่ ขึ้นเงินกรณีปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือนประจำปี  ทำอย่างไร พนักงานปัจจุบันเงินเดือนล้นกระบอกแล้วทำอย่างไร


□ สอนกันแบบจัดเต็ม ให้เข้าใจหลักการและฝึกปฏิบัติ ให้เข้าใจจริง กลับไปทำเองได้
● บรรยาย 50% ปฏิบัติ 50% พร้อมรับ Softfile ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิทยากร : ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล 
และ อ.กังวาล พงศาสนองกุล

♡ ค่าลงทะเบียน : 28,900 บาท รวมค่าอาหารและของว่าง 
# กรณีเลือกเรียนเฉพาะ KPI&PMS หรือ Salary structure 15,000 บาท

♢》รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 15 คนต่อรุ่น

☆ สนใจขอรับใบสมัคร ได้ที่คุณยุภาพร email : yupaporn@thaihrm.com โทร 086-4809346

https://www.facebook.com/thaihrm/